EURAP

EURAP is een internationaal onderzoek naar de effecten van anti-epilepticagebruik tijdens de zwangerschap op het ongeboren kind. De afkorting EURAP staat voor European Registry of Antiepileptic Drugs and Pregnancy. In Nederland wordt het EURAP onderzoek uitgevoerd door het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb.