Meerkosten.nl

Meerkosten.nl is een initiatief van netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Er zijn verschillende regelingen om meerkosten voor bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen te compenseren. Die compensatie is nooit volledig.